ડૂંડી પિટાવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડૂંડી પિટાવવી

  • 1

    જાહેર કરવું; પ્રસિદ્ધ કરવું.