ડૂંડી પીટવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડૂંડી પીટવી

  • 1

    જાહેર કરવું; પ્રસિદ્ધ કરવું.