ડંફાસ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડંફાસ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ખોટી બડાશ; ડંફાશ.

ડફાંસ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડફાંસ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ખોટી બડાશ; ડંફાસ (ડફાંસ મારવી, ડફાંસ હાંકવી).