ગુજરાતી

માં ડફાંસની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ડફાંસ1ડંફાસ2

ડફાંસ1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ખોટી બડાશ; ડંફાસ (ડફાંસ મારવી, ડફાંસ હાંકવી).

ગુજરાતી

માં ડફાંસની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ડફાંસ1ડંફાસ2

ડંફાસ2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ખોટી બડાશ; ડંફાશ.