ડંફાસિયું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડંફાસિયું

વિશેષણ

  • 1

    ડંફાસ હાંકતું; બેડશીખોર.

ડફાંસિયું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડફાંસિયું

વિશેષણ

  • 1

    ડફાંસ મારે એવું; ગપ્પી.