ગુજરાતી

માં ડફાંસિયુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ડફાંસિયું1ડંફાસિયું2

ડફાંસિયું1

વિશેષણ

  • 1

    ડફાંસ મારે એવું; ગપ્પી.

ગુજરાતી

માં ડફાંસિયુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ડફાંસિયું1ડંફાસિયું2

ડંફાસિયું2

વિશેષણ

  • 1

    ડંફાસ હાંકતું; બેડશીખોર.