ડબકી ખાવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડબકી ખાવી

 • 1

  ડૂબકી મારવી.

 • 2

  એક્દમ નજર બહાર ચાલ્યા જવું.

ડૂબકી ખાવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડૂબકી ખાવી

 • 1

  પાણીની અંદર પેસવું.

 • 2

  નજર ચૂકવી સટકી જવું.