ડબક ડબક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડબક ડબક

અવ્યય

  • 1

    ડળક ડળક; ફોરાં રૂપે એક પછી એક નીકળે એમ.