ડબૂક દઇને ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડબૂક દઇને

  • 1

    એવા અવાજની સાથે; તરત.