ડૂબકું મારી આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડૂબકું મારી આવવું

  • 1

    જરા વારમાં જઇને પાછા આવવું.