ડબ્બો મારવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડબ્બો મારવો

  • 1

    એકદમ બૂકડો ભરવો.

  • 2

    નાસી જવું.