ડંબેલ્સ કરવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડંબેલ્સ કરવા

  • 1

    ડંબેલ્સથી કસરત કરવી.