ડબલ ઢોલકી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડબલ ઢોલકી

વિશેષણ

લાક્ષણિક
  • 1

    લાક્ષણિક બંને પક્ષનું બોલનાર.