ડબાડબ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડબાડબ

અવ્યય

 • 1

  ડબડબ (આંસુ પાડવાં).

મૂળ

રવાનુકારી

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  કાઠિયાવાડી કોઇ બોલતું હોય તેમાં વચ્ચે બોલ બોલ કરવું તે.

 • 2

  વગર કામે વધારાપડતું બોલવું તે.

ડુબાડૂબ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડુબાડૂબ

વિશેષણ

 • 1

  ડુબડુબા થઇ રહેલું.

મૂળ

'ડૂબવું' ઉપરથી

ડુબાડૂબ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડુબાડૂબ

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  વારંવાર ડૂબવું ને બહાર આવવું તે.

ડૂબાડૂબ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડૂબાડૂબ

વિશેષણ

 • 1

  ડુબાડૂબ; ડુબડુબા થઇ રહેલું.

ડૂબાડૂબ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડૂબાડૂબ

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ડુબાડૂબ; ડુબડુબા થઇ રહેલું.

 • 2

  વારંવાર ડૂબવું ને બહાર આવવું તે.