ડબો મારવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડબો મારવો

  • 1

    એકદમ બૂકડો ભરવો.

  • 2

    નાસી જવું.