ડેરાતંબુ ઊઠવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડેરાતંબુ ઊઠવા

  • 1

    મુકામ ઉપાડવો; પડાવની જગા ખાલી થવી.