ડૂશ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડૂશ

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  અડદાવો; ઠૂશ (ડૂશ કાઢવી, ડૂશ કાઢી નાખવી, ડૂશ નીકળવી, ડૂશ નીકળી જવી).

મૂળ

જુઓ ઠૂશ

ડૅશ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડૅશ

masculine and feminine noun & masculine and feminine noun

 • 1

  એક વિરામ ચિહ્ન; નાની આડી રેખા(-).

 • 2

  આવું એક (અંગ્રેજી) વિરામચિહ્ન.

મૂળ

इं.

ડૅશ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડૅશ

નપુંસક લિંગ

 • 1

  એક વિરામ ચિહ્ન; નાની આડી રેખા(-).

 • 2

  આવું એક (અંગ્રેજી) વિરામચિહ્ન.