ગુજરાતી

માં ડૂશની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ડૂશ1ડૅશ2

ડૂશ1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  અડદાવો; ઠૂશ (ડૂશ કાઢવી, ડૂશ કાઢી નાખવી, ડૂશ નીકળવી, ડૂશ નીકળી જવી).

મૂળ

જુઓ ઠૂશ

ગુજરાતી

માં ડૂશની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ડૂશ1ડૅશ2

ડૅશ2

પુંલિંગ

 • 1

  એક વિરામ ચિહ્ન; નાની આડી રેખા(-).

 • 2

  આવું એક (અંગ્રેજી) વિરામચિહ્ન.

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  એક વિરામ ચિહ્ન; નાની આડી રેખા(-).

 • 2

  આવું એક (અંગ્રેજી) વિરામચિહ્ન.

નપુંસક લિંગ

 • 1

  એક વિરામ ચિહ્ન; નાની આડી રેખા(-).

 • 2

  આવું એક (અંગ્રેજી) વિરામચિહ્ન.

મૂળ

इं.