ડહાપણડાહ્યલું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડહાપણડાહ્યલું

વિશેષણ

  • 1

    દોઢડાહ્યું.