ડહાપણ કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડહાપણ કરવું

  • 1

    વચમાં વગર સમજ્યે પોતાની વાત કે ડહાપણ ઉમેરવાં.