ડહાપણ ડહોળવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડહાપણ ડહોળવું

  • 1

    વચમાં વગર સમજ્યે પોતાની વાત કે ડહાપણ ઉમેરવાં.