ડાઇનેમો મૂકવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડાઇનેમો મૂકવો

  • 1

    વીજળી ઉત્પન્ન કરવાનું એક પ્રકારનું યંત્ર ગોઠવવું.