ડાકલી વગાડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડાકલી વગાડવી

  • 1

    સાપે મોં વડે અમુક જાતનો ચાલુ અવાજ કરવો.