ડાગળી ખસવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડાગળી ખસવી

  • 1

    મગજ ખસી જવું-ગાંડાં થવું.