ડાગળી છટકવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડાગળી છટકવી

  • 1

    મગજ ખસી જવું-ગાંડાં થવું.