ડાગળી મારવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડાગળી મારવી

  • 1

    થીંગડી મારવી.