ડાઘડૂઘ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડાઘડૂઘ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ડાઘા ડાઘા; ડાઘા પડીને થતી અસ્વચ્છતા.