ડાઘુમાં જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડાઘુમાં જવું

  • 1

    સ્મશાનયાત્રામાં જવું.