ડાઘો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડાઘો

પુંલિંગ

 • 1

  ડાઘ; ડાઘિયો; (ગંદો દેખાય એવો) ડપકો.

 • 2

  લાક્ષણિક કલંક; બટ્ટો.

 • 3

  +[પરથી?]કીનો; ખાર.

 • 4

  ડાઘિયો કૂતરો.