ડાઘોડૂઘો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડાઘોડૂઘો

પુંલિંગ

  • 1

    રડ્યોખડ્યો એકાદ ડાઘો (એકાદપણું બતાવવા).