ડાઘ રાખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડાઘ રાખવો

  • 1

    કીનો રાખવો.