ડાઘ લાગવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડાઘ લાગવો

  • 1

    બટ્ટો લાગવો.