ડાટો ઘાલવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડાટો ઘાલવો

  • 1

    ડાટા વડે બંધ કરવું.