ડાટો દેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડાટો દેવો

  • 1

    ડાટા વડે બંધ કરવું.