ડાટો મારવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડાટો મારવો

  • 1

    ડાટા વડે બંધ કરવું.