ડાટ વળવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડાટ વળવો

  • 1

    ભારે ખુવારી થવી.