ડાંડગાઇ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડાંડગાઇ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ડાંડપણું; નાગાઈ; લાંઠાઈ.