ડાંડલી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડાંડલી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ઝીણી ડાળી.

  • 2

    પાનની ડાંખળી.

  • 3

    નાનો હાથો.

મૂળ

જુઓ ડાંડી