ડાંફ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડાંફ

સ્ત્રીલિંગ

કાઠિયાવાડી
  • 1

    કાઠિયાવાડી મોટું પગલું ભરવું તે.

ડાંફું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડાંફું

નપુંસક લિંગ

કાઠિયાવાડી
  • 1

    કાઠિયાવાડી મોટું પગલું ભરવું તે.

ડાફું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડાફું

નપુંસક લિંગ

  • 1

    કરડવા પહોળું કરેલું મોં.

મૂળ

મોં ફાડવાના 'ડફ' રવાનુકારી પરથી?