ડાફરિયાં મારવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડાફરિયાં મારવાં

  • 1

    આમતેમ જોવું-બાલાં મારવાં.