ડાફરો કે ડાફોળો મારવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડાફરો કે ડાફોળો મારવી

  • 1

    આમતેમ જોવું-બાલાં મારવાં.