ડાફું મારવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડાફું મારવું

  • 1

    માથું મારવું.

  • 2

    બચકું ભરવું.