ગુજરાતી

માં ડાબલિયાળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ડાબલિયાળ1ડાબલિયાળું2

ડાબલિયાળ1

વિશેષણ

  • 1

    જેમાં દબાણ માટે 'સ્પ્રિંગ'-કમાન હોય એવું.

મૂળ

'દાબવું' ઉપરથી

ગુજરાતી

માં ડાબલિયાળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ડાબલિયાળ1ડાબલિયાળું2

ડાબલિયાળું2

વિશેષણ

  • 1

    જેમાં દબાણ માટે 'સ્પ્રિંગ'-કમાન હોય એવું.

મૂળ

'દાબવું' ઉપરથી