ડાબલિયાળ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડાબલિયાળ

વિશેષણ

  • 1

    જેમાં દબાણ માટે 'સ્પ્રિંગ'-કમાન હોય એવું.

મૂળ

'દાબવું' ઉપરથી

ડાબલિયાળું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડાબલિયાળું

વિશેષણ

  • 1

    જેમાં દબાણ માટે 'સ્પ્રિંગ'-કમાન હોય એવું.

મૂળ

'દાબવું' ઉપરથી