ગુજરાતી માં ડાબલીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ડાબલી1ડાબલી2

ડાબલી1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    દાબડી; ઢાંકણવાળું એક જાતનું પાત્ર; ડબો.

  • 2

    આખી કેરીનું સંભાર ભરી કરાતું એક અથાણું (પ્રાયઃબ૰વ૰).

ગુજરાતી માં ડાબલીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ડાબલી1ડાબલી2

ડાબલી2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    દાબડી; નાનો દાબડો; ડબી.