ડાબાજમણી કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડાબાજમણી કરવું

  • 1

    પક્ષપાત કરવો.

  • 2

    આંખ આડા કાન કરવા.