ડાબિયેળ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડાબિયેળ

  • 1

    ડાબોડિયું; ડાબે હાથે કામ કરવાની આદતવાળું.