ડાબું જમણું કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડાબું જમણું કરવું

  • 1

    પક્ષપાત કરવો.