ડાબું મેલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડાબું મેલવું

  • 1

    ભૂલી જવું; ન જડવું.

  • 2

    અળખામણું કરવું.