ડામરેજ ચડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડામરેજ ચડવું

  • 1

    માલ વખતસર ન લેવાથી દંડ ભરવાનો થવો.