ડામરેજ ભરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડામરેજ ભરવું

  • 1

    તે દંડ ચૂકવવો.