ડાળુંપાંખડું ન જાણવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડાળુંપાંખડું ન જાણવું

  • 1

    -થી અજ્ઞાત હોવું; તે જરાય ન સમજતું હોવું.