ડાળે વળગવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડાળે વળગવું

  • 1

    આશ્રય મળવો.

  • 2

    ધંધે વળગવું.