ગુજરાતી

માં ડાંસિયા માખની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ડાંસિયા માખ1ડાંસિયા માંખ2

ડાંસિયા માખ1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ડાંસ જેવી કરડતી માંખ.

ગુજરાતી

માં ડાંસિયા માખની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ડાંસિયા માખ1ડાંસિયા માંખ2

ડાંસિયા માંખ2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ડાંસ જેવી કરડતી માંખ.